Z dnia 02.01.2014 roku z godziny 13:00


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa (Oś Priorytetowa I: „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1: „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B: „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”),
Tytuł projektu: Zakup nowoczesnych technologii obróbki i oszczędnych źródeł energii - szansą wzrostu konkurencyjności firmy Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPPK.01.01.00-18-516/13
Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"
Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141533524 REGON: 831204736

zaprasza do składania ofert na dostawę do dnia 14.02.2014 roku 1 sztuki używanej obrabiarki sterowanej numerycznie, według wytycznych zapytania ofertowego zamieszczonego poniżej.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Firmy: Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa, do dnia 04.02.2014r. do godziny 22.00. Oferta może również zostać wysłana drogą elektroniczną, na adres e-mail: biuro@sard.pl
Datą złożenia oferty jest dzień i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.sard.pl/
Dodatkowych informacji udziela p. Roman Duszkiewicz, pod numerem telefonu: 607 585 245, oraz adresem e-mail: biuro@sard.pl.

W załączonym pliku pdf - Zapytanie ofertowe:

Z dnia 15.01.2014 roku z godziny 13:00


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa (Oś Priorytetowa I: „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1: „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B: „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”),
Tytuł projektu: Zakup nowoczesnych technologii obróbki i oszczędnych źródeł energii - szansą wzrostu konkurencyjności firmy Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPPK.01.01.00-18-516/13
Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"
Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141533524 REGON: 831204736

zaprasza do składania ofert na dostawę do dnia 24.02.2014 roku 1 sztuki używanej obrabiarki sterowanej numerycznie, według wytycznych zapytania ofertowego zamieszczonego poniżej.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Firmy: Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa, do dnia 17.02.2014r. do godziny 22.00. Oferta może również zostać wysłana drogą elektroniczną, na adres e-mail: biuro@sard.pl
Datą złożenia oferty jest dzień i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.sard.pl/
Dodatkowych informacji udziela p. Roman Duszkiewicz, pod numerem telefonu: 607 585 245, oraz adresem e-mail: biuro@sard.pl.

Z dnia 05.05.2014 roku z godziny 13:00


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa (Oś Priorytetowa I: „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1: „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B: „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”),
Tytuł projektu: Zakup nowoczesnych technologii obróbki i oszczędnych źródeł energii - szansą wzrostu konkurencyjności firmy Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPPK.01.01.00-18-516/13
Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"
Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141533524 REGON: 831204736

zaprasza do składania ofert na dostawę do dnia 11.06.2014 roku 1 sztuki używanej obrabiarki sterowanej numerycznie, według wytycznych zapytania ofertowego zamieszczonego poniżej.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Firmy: Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa, do dnia 30.05.2014r. do godziny 22.00. Oferta może również zostać wysłana drogą elektroniczną, na adres e-mail: biuro@sard.pl
Datą złożenia oferty jest dzień i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.sard.pl/
Dodatkowych informacji udziela p. Roman Duszkiewicz, pod numerem telefonu: 607 585 245, oraz adresem e-mail: biuro@sard.pl.

Kliknij tutaj

Informacja o wyborze dostawcy

Z dnia 28.07.2014 roku z godziny 13:00


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa (Oś Priorytetowa I: „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1: „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B: „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”),
Tytuł projektu: Zakup nowoczesnych technologii obróbki i oszczędnych źródeł energii - szansą wzrostu konkurencyjności firmy Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPPK.01.01.00-18-516/13
Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"
Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141533524 REGON: 831204736

zaprasza do składania ofert na dostawę do dnia 16.08.2014 roku 1 sztuki używanej obrabiarki sterowanej numerycznie, według wytycznych zapytania ofertowego zamieszczonego poniżej.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Firmy: Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa, do dnia 13.08.2014r. do godziny 22.00. Oferta może również zostać wysłana drogą elektroniczną, na adres e-mail: biuro@sard.pl
Datą złożenia oferty jest dzień i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.sard.pl/
Dodatkowych informacji udziela p. Roman Duszkiewicz, pod numerem telefonu: 607 585 245, oraz adresem e-mail: biuro@sard.pl.

Kliknij tutaj

Informacja o wyborze dostawcy


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa (Oś Priorytetowa I: „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1: „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B: „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”),
Tytuł projektu: Zakup nowoczesnych technologii obróbki i oszczędnych źródeł energii - szansą wzrostu konkurencyjności firmy Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPPK.01.01.00-18-516/13
Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"
Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141533524 REGON: 831204736

zaprasza do składania ofert na dostawę do dnia 30.09.2014 roku Elektrowni słonecznej o mocy co najmniej 36 KW, według wytycznych zapytania ofertowego zamieszczonego poniżej.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Firmy: Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa, do dnia 22.08.2014r. do godziny 09.00. Oferta może również zostać wysłana drogą elektroniczną, na adres e-mail: biuro@sard.pl
Datą złożenia oferty jest dzień i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.sard.pl/
Dodatkowych informacji udziela p. Roman Duszkiewicz, pod numerem telefonu: 607 585 245, oraz adresem e-mail: biuro@sard.pl.

W załączonym pliku pdf - Zapytanie ofertowe:

Kliknij tutaj

Informacja o dostawcyProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa (Oś Priorytetowa I: „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1: „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B: „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”),
Tytuł projektu: Zakup nowoczesnych technologii obróbki i oszczędnych źródeł energii - szansą wzrostu konkurencyjności firmy Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPPK.01.01.00-18-516/13
Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD"
Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141533524 REGON: 831204736

zaprasza do składania ofert na dostawę do dnia 15.09.2014 roku licencji systemowej (1 szt.) do integracji z oprogramowaniem technologicznym funkcjonujacym w zakładzie, według wytycznych zapytania ofertowego zamieszczonego poniżej.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Firmy: Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 29, 36-100 Kolbuszowa, do dnia 22.08.2014r. do godziny 09.00. Oferta może również zostać wysłana drogą elektroniczną, na adres e-mail: biuro@sard.pl.
Datą złożenia oferty jest dzień i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.sard.pl/.
Dodatkowych informacji udziela p. Roman Duszkiewicz, pod numerem telefonu: 607 585 245, oraz adresem e-mail: biuro@sard.pl.

W załączonym pliku pdf - Zapytanie ofertowe:

Kliknij tutaj

Informacja o dostawcy
POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? 
SKONTAKTUJ SIĘ