W przypadku składania dokumentów CV prosimy o dopisanie  następującej klauzuli:


Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Mechaniki Precyzyjnej SARD z siedzibą w Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 29
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w okresie do 2 lat - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia  
    o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  5. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne


Od 2014 roku jesteśmy członkami oraz współpracujemy   z  Wojewódzkim  Klubem  Techniki i Racjonalizacji Wschodni Klaster Obróbki Metali z siedzibą
w Lublinie.