Wzrost konkurencyjności zakładu poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze Przemysłu 4.0 opartych o wielozadaniowe zrobotyzowane stanowisko z systemem wizyjnym do skanowania detali | elementów metalowych.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 | Priorytet Przedsiębiorczość i Innowacje | Działanie Automatyzacja i robotyzacja w MŚP | Numer naboru FEPW.01.02-IP.01-001/23

 

Inwestycja dotyczy wdrożenia rekomendowanych działań - ujętych w mapie drogowej transformacji przedsiębiorstwa - pozwalających na wprowadzenie

do zakładu automatyzacji i robotyzacji procesów - w tym wdrożenie innowacji procesowych | produktowych.

 

Transformacja technologiczna związana jest z implementacją rozwiązań Przemysłu 4.0, co przyczyni się bezpośrednio do pozytywnej transformacji Województwa Podkarpackiego w kierunku zrównoważonego rozwoju. Projekt opiera się m.in. o robotyzację kluczowych procesów produkcji w Z.M.P SARD z wykorzystaniem "szytej na miarę" mobilnej | zrobotyzowanej stacji automatycznej przeznaczonej do realizacji różnych zadań tj. kompleksowy pomiar detali i elementów o skomplikowanej geometrii powstałych dzięki technologii CNC, rozładunek i załadunek detali i elementów z maszyny i do maszyny, szybkie i sprawne pakowanie detali i elementów. Docelowo zintegrowany system wytwarzania wysokiej jakości precyzyjnie toczonych detali i elementów metalowych | realizowany dzięki połączeniu zaawansowanych maszyn CNC, wielofunkcyjnego 6 – osiowego robota przemysłowego o powtarzalności pozycji maksimum +|– 0,03 mm, systemu wizyjnego do skanowania detali, systemu pomiarowego, systemów sterowania i systemów CAM, „szytego na miarę” systemu monitorującego pracę maszyn na produkcji - zapewni efektywną i wydajną produkcję metalową, jak również podniesie jakość wytwarzanych detali | elementów metalowych o skomplikowanej geometrii - przy 100 % powtarzalności i dokładności wykonania.

Cel projektu - pozytywna przemiana zakładu w oparciu o automatyzację kluczowych procesów produkcji. Projekt ma istotne znaczenie dla zmiany procesów produkcyjnych – wywierając pozytywny wpływ na stopień zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w zakładzie i poprawienie m.in. warunków zatrudnienia pracowników – przez automatyzację | robotyzację. Wprowadzona zostanie elastyczna produkcja metalowa - ciągle dostosowywana do wymagań Klientów i do coraz wyższych wskaźników wydajności, co wpłynie na wysoką wydajność produkcji przy maksymalnym ograniczeniu kosztów, Zakup "szytego na miarę" robota 6-osiowego, dedykowanych maszyn i ICT umożliwi wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0, co zoptymalizuje produkcję metalową, zwiększy jakość i efektywność produkcji, umożliwi znaczny wzrost konkurencyjności zakładu - wspierającego GOZ.

 

Rezultat końcowy transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 umożliwi zakładowi poszerzenie oferty o innowacyjne usługi produktowe, wejście na nowe rynki zbytu (motoryzacyjny | lotniczy) oraz otwarcie się na obsługę Klientów PREMIUM.

Wartość projektu: 5 265 015,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 998 974,99 PLN

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie